Bestuurs Eemsvissers uitgebreid!

Beste leden,

Na onze oproep voor bestuursleden kunnen we melden dat ons bestuur weer mooi uitgebreid is.

Nieuw bestuur

  • Inmiddels hebben zich de volgende nieuwe bestuursleden gemeld: Leen Klap, David Doornbusch en Erwin Nijdam. Een hele fijne aanvulling waar door we de werkzaamheden wat meer kunnen verdelen! De functie van voorzitter is nog niet vervuld. In de eerstvolgende ALV worden deze leden uiteraard formeel benoemd conform de statuten. Deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan pas weer plaatsvinden als de Corona-maatregelen dit toelaten. Normaal gesproken is dat altijd rond maart, maar dat zal dit jaar dus zeer waarschijnlijk later worden.
  • Leen zal zich met name bezighouden met het dagelijks beheer van de haven. Omdat hij dichtbij woont, dit leuk vindt en er toch al regelmatig is, is dat natuurlijk op zijn lijf geschreven. Leen zit ook in de steiger commissie die nu, naast de nieuwbouw, zich ook met klein onderhoud bezighoudt. Een logisch vervolg.
  • Erwin organiseert natuurlijk al geruime tijd de succesvolle wedstrijden en gezamenlijke visdagen, samen met Jan Gerrit Gerritsma. Vanuit die inzet is hij nu toegetreden tot het bestuur. Erwin zal de wedstrijden en gezamenlijke visdagen blijven organiseren. Verder zal Erwin de commissie ligplaatstarieven gaan voorzitten.
  • David is algemeen bestuurslid en ondersteunt waar nodig. David is vanaf nu ook beheerder van de Whatsapp-groep van de Eemsvissers. Als je mee wilt doen aan deze Whatsapp-groep, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heb je nog vragen? mail onze secretaris bij Piet Herder, .