Coronavirus en maatregelen Eemsvissers

Beste leden,

Aangepast bericht d.d. 1 april 2020.

Ook wij worden getroffen door de maatregelen die er zijn in verband met het Coronavirus. Daarom hadden we al besloten de ledenvergadering en twee wedstrijden te annuleren.

Verder is de jachthaven tot nadere berichtgeving gesloten voor niet leden en passanten.
Ten aanzien van het gebruik van de haven verzoeken we je rekening te houden met de nu geldende landelijke norm:

  • als je kucht, koorts hebt, benauwd bent, hoest en/of verkouden bent, of iemand in je huishouden heeft (een of meer van) deze verschijnselen: blijf thuis!
  • groepen van 3 personen of meer die geen 1,5 m meter afstand aanhouden op de steiger zijn verboden;
  • personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen met kinderen, zijn hiervan uitgezonderd;
  • houd een onderlinge afstand aan van minstens 1,5 m op onze steigers. Omdat passeren dan soms lastig kan zijn: geef elkaar de ruimte door de vingerpieren te gebruiken;
  • geen handen schudden;
  • was je handen regelmatig met water en zeep;
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes.

We wensen een ieder een fijne dag in de buitenlucht en op het water. Pas goed op jezelf en je omgeving.
Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni 2020 tenzij de overheid anders beslist.

Als er vragen zijn, je kunt het bestuur altijd benaderen. Gelukkig kunnen wij wel onze mooie hobby, het zeevissen blijven uitoefenen!

Het bestuur van de Eemsvissers