Coronavirus en maatregelen Eemsvissers

Beste leden,

Aangepast bericht d.d. 20 mei 2020.

Ook wij worden getroffen door de maatregelen die er zijn in verband met het Coronavirus. Deze regelgeving wordt regelmatig aangepast en we blijven dit volgen en opvolgen.

Allereerst is onze jachthaven gesloten voor niet-leden en passanten.

Ten aanzien van het gebruik van de haven verzoeken we je te houden aan de nu geldende landelijke norm:

 • als je kucht, koorts hebt, benauwd bent, hoest en/of verkouden bent, of iemand in je huishouden heeft (een of meer van) deze verschijnselen: blijf thuis!
 • Alle RIVM-maatregelen in acht nemen, 1,5 meter afstand houden en drukte zoveel mogelijk vermijden;
 • groepen van 3 personen of meer die geen 1,5 meter afstand aanhouden op de steiger zijn verboden;
 • personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen met kinderen, zijn hiervan uitgezonderd;
 • maximaal 2 personen aan boord, tenzij het personen van hetzelfde huishouden betreft. Wanneer je niet tot hetzelfde huishouden behoort, houdt dan 1,5 meter afstand;
 • houd een onderlinge afstand aan van minstens 1,5 m op onze steigers. Omdat passeren dan soms lastig kan zijn: geef elkaar de ruimte door de vingerpieren te gebruiken;
 • bij passage op beide hoofdsteigers, de gangway of op de kade, passeren mogelijk maken; (bij het passeren op de steigers moet iemand de vingerpieren op om ruimte te geven);
 • geen handen schudden;
 • was je handen regelmatig met water en zeep;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • bij overtreding van de RIVM-regels ben jezelf aansprakelijk en kan er door de overheidsdiensten gehandhaafd worden.

We wensen een ieder een fijne dag in de buitenlucht en op het water. Pas goed op jezelf en je omgeving!

Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juli 2020 tenzij de overheid anders beslist.

Als er vragen zijn, je kunt het bestuur altijd benaderen. Gelukkig kunnen wij wel onze mooie hobby, het zeevissen, blijven uitoefenen!

Het bestuur van de Eemsvissers