Algemene Ledenvergadering Eemsvissers 2021

Zo als elk jaar wordt ook dit jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden. Via de mail krijgt elk lid een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn, tevens wordt in deze mail ook de agenda medegedeeld.

Een hoge opkomst is in het belang voor u en voor de vereniging!!

Het bestuur