Voorlichting Eems-Dollard 2050

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied waar zoet en zout samenkomen. Volgens de geleerden gaat het niet goed met ons viswater  Er zit teveel slib in het water waardoor het aantal en soorten vissen, vogels en planten achteruit gaat.

In het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven daarom samen aan versterking van de natuur, economie en leefbaarheid.  Daarbij willen ze drie doelen bereiken: minder troebel water, meer leefgebieden voor planten en dieren  en een kustgebied dat bestand is tegen klimaatveranderingen.

Aangezien de vissers van de Eemsvissers veelvuldig gebruik maken van het Eems-Dollard gebied is het interessant welke projecten er worden uitgevoerd en wat voor invloed dit gaat hebben op de hoeveelheid en soorten vis in ons viswater.

Om hier meer over te weten te komen wordt er een informatieavond georganiseerd voor leden van de Eemsvissers. Tijdens deze presentatie word vooral de focus gelegd op de invloed van de projecten in relatie tot de (verwachte) vissoorten.

Vanwege Corona is er een maximum aantal deelnemers van 30 personen. Mogelijk hebben toekomstige wijzigingen op de corona regels invloed op de uitvoering van deze presentatie.

Uiterlijke opgave  donderdag 16 september 2021 bij of 06-52691530

 

Mvg Erwin Nijdam