Nieuw bord!

Tijdens de onderhoud werkzaamheden die door de leden op zaterdag 23 april 2022 is uitgevoerd is tevens het bord bij het toegangshek vervangen.