Nieuwe website!

De website is de afgelopen periode flink aangepast. We hebben VanWijkOnline gevraagd de website opnieuw op te zetten zodat we in het vervolg als bestuur makkelijker berichten kunnen plaatsen, uitslagen kunnen delen etc. Op deze wijze krijgen we een website die up-to-date blijft wat inhoud betreft en zijn we minder afhankelijk van websitedeskundigen. De vorige website was natuurlijk ook een hele mooie maar was iets te technisch voor ons als bestuur. Nadat we jullie als leden hebben gevraagd en een vacature hadden geplaatst bij de vrijwilligerscentrale of iemand de huidige website kon beheren hebben we niemand gevonden. Daarom hebben we besloten de website om te bouwen en dit werk uit te besteden. We vinden een goed werkende website belangrijk. Als je leuke berichten hebt, een visverslag of andere nieuwswaardige zaken: mail ze naar het bestuur en dan kunnen wij dit op de site plaatsen.