Ubels Offshore sponsort Eemsvissers

Vanaf heden biedt Ubels Offshore, tegen een speciaal sleeptarief, hulpverlening en berging voor leden van de Eemsvissers.

Werkwijze

Indien er sprake is een “acute noodsituatie” dienen altijd alle instanties (incl. Ubels Offshore: 0031-650505101) op de hoogte te worden gebracht. Voor het gebied Dollard, Ostereems boei 37 en Oude Westereems boei 8 kan Ubels Offshore altijd worden gebeld voor hulpverlening/berging. Bij acute nood moet je natuurlijk altijd een oproep doen via de marifoon op kanaal 16 of op een andere wijze hulpdiensten als KNRM, kustwacht of Seaports inschakelen.

Speciale prijs

Als Ubels Offshore de mogelijkheid heeft om te helpen, gebeurt dat voor het bedrag van € 150,00. De boot wordt dan naar de dichtstbijzijnde haven gebracht. Indien het buiten voornoemd gebied is zal de prijs na overleg worden bepaald.
Als het een verzekeringskwestie betreft, dan wordt het met de verzekering geregeld en gelden de afspraken die de verzekeraar met jou en Ubels Offshore maakt. Dit geldt ook voor een gebied anders dan voornoemd.