Gezamenlijke visdag 12 december 2020

12 december 2020 jl. heeft de visvereniging de Eemsvissers een gezamenlijke visdag georganiseerd waarbij we de regels aangaande corona hebben toegepast.

Tussen 09:00-10:00 uur vertrokken negen visboten naar de visgronden. Vier hiervan gingen links af en gingen een poging wagen aan de Duitse kant. De rest van de boten gingen rechts af en lagen rondom de rede ton voor Termunten.In het begin van de dag stond er nog een aardig topje wind die gedurende de dag minder werd.

Vangsten

De vangsten van afgelopen periode bestonden hoofdzakelijk uit wijting. In het begin van oktober waren deze nog aan de kleine kant maar gelukkig zwemt er zo nu en dan een mooie bij tussendoor. Aangezien de temperatuur van het zeewater de afgelopen twee weken behoorlijk gezakt is was er hoop op Gul. Er waren al enkele gevangen……We viste deze dag met afkomend water en zodra het tij begon te lopen kwamen de eerste vissen binnen. De vissers hielden elkaar de op de hoogte via de app en de marifoon. Ook deze dag werd hoofdzakelijk wijting gevangen. Theo had er nog één van over de 35 cm. Tevens werden deze dag schar, bot en wat meuntjes gevangen. En de Gul…… Helaas werden er alleen een paar kleintjes gevangen van rond de 30 cm. Indien de temperatuur van het zeewater zo blijft dan komen de grote vanzelf.

Apartste foto

Rond 15:00 vertrokken de meeste boten richting de thuishaven. Aangekomen in de haven kregen de vissers namens de vereniging een Groninger presentje uitgereikt. Tevens is er een prijs uitgereikt voor de apartste foto. Deze prijs was een pot zure haringen. Winnaar was
Ruud Valkema met een foto van een vis met mondkapje….helaas is de vis van de haak gevallen.

Op naar een normaal 2021!

Vanwege de corona crisis zijn we dit jaar niet in staat geweest om een viswedstrijd te organiseren. Desondanks hebben wij nog geluk dat we onze hobby kunnen uitvoeren. Met een beetje geluk kunnen we in 2021 weer mooie activiteiten plannen en uitvoeren die de
saamhorigheid binnen onze visvereniging bevorderen. Via de nieuwsbrief en de site krijgt je informatie over de aankomende activiteiten in 2021

Erwin Nijdam