Snertwedstijd 16 November 2019 Eemsvissers / Zeenon

16 November, de binnenkomst van Sinterklaas in Nederland. Wat zou hij te bieden hebben voor de zeevissers van de Eemsvissers en de Zeenon die deze dag een wedstijd op de Eems hadden georganiseerd?
Rond 07:15 kwamen de eigenaren van zeven visboten bijeen in de Boegschroef in Delfzijl. In de Boegschroef werden de vissers ontvangen met een kop koffie en nam de voorzitter het woord om nog even de spelregels door te nemen. Aangezien de voorspellingen niet echt gunstig waren had de wedstijdorganisatie nog lichte twijfel of we de maximale tijd konden benutten of dat we de wedstijd moesten inkorten dit i.v.m. de veiligheid. Achteraf vielen de voorspellingen mee en werd het hele tij benut. Om 08:00 vertrok eenieder naar de boten en werd er vervolgens naar de visstekken gevaren. Voorafgaand aan de wedstijd waren de visvangsten niet echt rooskleurig. De watertemperatuur was nog aan de hoge kant wat sterk van invloed is op de vangsten van de Eems.

Om 09:00 werd het startsignaal gegeven en snel kwamen de eerste vissen aan boord. Al snel werd duidelijk dat het moeilijk was om een maats visje te verschalken. De Eems stond en staat stijf van de kleine wijting. Deze kleine Piranha`s storten zich massaal op je pieren en regelmatig komen ze per tweetallen binnen en zelfs twee vissen op 1 haak!. Helaas zijn deze vissen onder de maat en mogen dus niet aangeboden worden. Gelukkig wordt er hier en daar een maats visje gevangen zoals bot, schar en wijting. Als bijzondere vissoort werden er ook enkele vijfdraderige meuntjes (zeepuitaal) gevangen. Om 14:00 werd het eindsignaal gegeven en voeren de vissers terug naar hun thuishaven. Bij binnenkomst werd de vis gemeten en konden de winnaars worden bepaald. De prijsuitreiking werd gehouden bij Henry`s hengelsport in Farmsum die hiervoor zijn zaak beschikbaar had gesteld. Bij Henry werden de vissers opgewacht met heerlijke bak snert en een broodje verse worst. Onder het genot van een drankje werden de prijswinnaars in het zonnetje gezet. De grootste vis deze dag was een een wijting van de 33 cm gevangen door Tom. Tevens werd een nog een prijs uitgereikt aan de boot met de meest lengte vis en hadden we een aanmoedigingsprijs. De prijzen, die bestonden uit hengels en een molen van PENN, werden beschikbaar gesteld door de Eemsvissers, Zeenon, en Henry`s hengelsport in samenwerking met PENN.

We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde visdag waarbij we uitkijken naar de tweede wedstijd die op 11 januari 2020 staat gepland. Afgelopen weken is er nog veel gevist op de Eems en gelukkig worden de wijtingen wat groter. Het wachten is nu nog even op de gul. Namens de Eemsvissers en de Zeenon wil ik Henry`s Hengelsport bedanken voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de prijzen. Ik hoop vissers, niet alleen van de Eemsvissers en Zeenon, aan te treffen op de visdag van zaterdag 11 Januari 2020. Informatie over deze wedstijd kunnen u verkrijgen bij Dhr. Gerritsma () of Dhr. Nijdam ().